Category : 2021

Lukning af sti

Den 21. november blev stien mellem nr. 166 og 168 lukket, da stien blev for omfattende at vedligeholde. Der er nu sået græs og plantet hæk.