Category : 2009

Årets sidste fælles havedag søndag den 1. november.

17 beboere trodsede den bidende kulde i det overskyede og blæsende efterårsvejr. Efter planen blev vores områdes cotoneaster-kanter beskåret. Det kneb en gang imellem for Keld at følge med med hækkeklipperen. Så blev der også tid til en sludder. Når ‘mejeristens’ arme blev for tunge, var det jo rart at kunne jage lidt med Klaus.

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsen afholder møde torsdag d. 22. oktober.
Punkter der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest søndag d. 18. oktober, kl. 18.00.

Havedag

Endelig – Lørdag den 10. oktoberhavde vi fint havevejr. En fin efterårsdag.
Hovedprojektet gik ud på at skære græskanter hele vejen rundt langs kantstenene.  De første beboere gik i gang ved 9-tiden. Efterhånden kom flere til, og vi nåede op på at 15 var i gang med havearbejdet. En del ukrudt blev også luget inden vi sluttede godt middag.

Havearbejde-efterar