Daily Archives : October 16th, 2009

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsen afholder møde torsdag d. 22. oktober.
Punkter der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest søndag d. 18. oktober, kl. 18.00.