Daily Archives : October 27th, 2020

Den store sten er ankommet

Den nyligt ankomne sten er placeret, én gang for alle ! Stenen dukkede op i.f.m. forlængelsen af Christiansfeldvej, der nu giver adgang til det nye kirkebyggeri på toppen. Stenen er en såkaldt Larvikit, dannet for ca. 250 mil. år siden i et vulkanområde nord for Oslo og syd for Larvik. Stenen kaldes også en vandreblok. For 20.000-100.000 år siden skubbede istiden stenen til Danmark, heraf navnet “vandre” blok.