Hjertestarter

På vores årlige generalforsamling blev det besluttet at
foreningen anskaffer en hjeretestarter.

I forbindense med anskaffelsen af hjertestarteren afholdes kursus i brug af den.  11 beboere har tilmeldt sig for at deltage i kurset.

Kurset afholdes på Falckstationen søndag den 26. september.

Brug af hjertestarter:  Se hjemmesiden:
www.falck.dk/privat/foerstehjaelp/se-film/hjertestarter/

AB Buskelundhøjens gadefest 2014

Trods kraftig blæst fredag aften lykkedes det en lille flok raske mænd at få  foreningens telt rejst og surret fast.
En snes beboere deltog i gadefesten lørdag den 21. juni.
Aftenen forløb fint med mad leveret ude fra, godt humør og god stemning.