Torsdag den 9. oktober vil Thorkild demonstrere den monterede
hjertestarter ved redskabsskuret på vores fælles areal.

Da vi som andelsboligforening den 1. november kan fejre
10 års jubilæum
har bestyrelsen vedtaget samtidig at fejre det med
champagne og kransekage.

Hjertestarter

På vores årlige generalforsamling blev det besluttet at
foreningen anskaffer en hjeretestarter.

I forbindense med anskaffelsen af hjertestarteren afholdes kursus i brug af den.  11 beboere har tilmeldt sig for at deltage i kurset.

Kurset afholdes på Falckstationen søndag den 26. september.

Brug af hjertestarter:  Se hjemmesiden:
www.falck.dk/privat/foerstehjaelp/se-film/hjertestarter/

AB Buskelundhøjens gadefest 2014

Trods kraftig blæst fredag aften lykkedes det en lille flok raske mænd at få  foreningens telt rejst og surret fast.
En snes beboere deltog i gadefesten lørdag den 21. juni.
Aftenen forløb fint med mad leveret ude fra, godt humør og god stemning.